Εσπερινός ώρα 6:00 μ.μ.

Από 29 Απριλίου 2019 έως 6 Ιουνίου 2019 θα τελεσθεί Ιερό Σαρανταλείτουργο

ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ: Αγ. Βαρβάρας, Αρκαδίου, Αλαμάνας, Κατριβάνου, Αγ. Βαρβάρας

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

21/4

Όρθρος, Θεία Λειτουργία ώρα 7:30 π.μ.

Ακολουθία του Νυμφίου ώρα 7:00 μ.μ.

Άπαντες

π. Μάξιμος

 

 

     
Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ

22/4

Θεία Λειτουργία των Προηγ.ώρα 7:30 π.μ.

Ακολουθία του Νυμφίου ώρα 7:00 μ.μ.

 π. Ιωάννης

 π. Ιωάννης
 

 

   
Μ. ΤΡΙΤΗ

23/4

Θεία Λειτουργία των Προηγ.  ώρα 7:30 π.μ.

Ακολουθία του Νυμφίου ώρα 7:00 μ.μ.

 π. Αντώνιος  π. Παναγιώτης
 

 

 

 

 
Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ

24/4

Θεία Λειτουργία των Προηγ.  ώρα 7:30 π.μ.

Άγιον Ευχέλαιον ώρα 5:00 μ.μ.

Ακολουθία του Νιπτήρος ώρα 7:00 μ.μ.

 π. Μάξιμος  π. Ιωάννης
 

 


   
Μ. ΠΕΜΠΤΗ

25/4

1η Θεία Λειτουργία ώρα 6:00 π.μ.

2η Θεία Λειτουργία ώρα 8:00 π.μ.

Ακολουθία των Παθών ώρα 6:30 μ.μ.

π. Ιωάννης

π. Αντώνιος

Άπαντες 

 π. Παναγιώτης
 

 

 

 

 
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/4

Μεγάλαι Ώραι ώρα 7:30 π.μ.

Εσπερινός της Αποκαθηλώσεως 9:30 π.μ.

Ακολουθία του Επιταφίου ώρα 6:30 μ.μ.

Άπαντες  π. Ιωάννης
 

 

   
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ

27/4

Θεία Λειτουργία ώρα 8:00 π.μ.

Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως

ώρα 11:00 μ.μ.

π. Μάξιμος

Άπαντες

 π. Παναγιώτης
 

 

     
ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

28/4

Μέγας Εσπερινός της Αγάπης

ώρα 6:00 μ.μ.

   π. Αντώνιος
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


   
 

 


   
 

 

     
 

 

      

 

 
 

 


 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


   
 

 

 

 

 
 

 

     
 

 

   
 

 


   
 

 

 

 

 
 

 

     
     
   

footer