ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ι Ε Ρ Ω Ν  Α Κ ΟΛ Ο Υ Θ Ι Ω Ν 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

ὥρα 7:00 π.μ.

ὥρα 7:00 μ.μ.

Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

ὥρα 7:00 π.μ.

ὥρα 7:00 μ.μ.

Ὥραι, Ἑσπερινός

Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

ὥρα 7:00 π.μ.

ὥρα 7:00 μ.μ.

Ὥραι, Ἑσπερινός

Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

ὥρα 7:00 π.μ.

ὥρα 5:30 μ.μ.

ὥρα 7:00 μ.μ.

Ὥραι, Ἑσπερινός,

Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων

Ἅγιον Εὐχέλαιον

Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Νιπτῆρος

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

ὥρα 6:00 π.μ.

ὥρα 8:00 π.μ.

ὥρα 7:00 μ.μ.

Πρώτη Θεία Λειτουργία

Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου

Ἀκολουθία τῶν Παθῶν

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ὥρα 8:00 π.μ.

ὥρα 10:00 π.μ.

ὥρα 7:00 μ.μ.

Μεγάλαι Ὥραι

Μέγας Ἑσπερινός τῆς Ἀποκαθηλώσεως

Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

ὥρα 7:30 π.μ.

ὥρα 11:00 μ.μ.

Ἑσπερινός, Θεία Λειτουργία

τοῦ Μεγάλου Βασιλείου

Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

ὥρα 6:30 μ.μ.

Μέγας Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης

Β΄ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

13/04

ὥρα 7:00 π.μ.

ὥρα 6:00 μ.μ.

Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία

Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός

ΤΡΙΤΗ 14/04

Παναγίας της Φοβεράς Προστασίας

ὥρα 7:00 π.μ.

ὥρα 6:00 μ.μ.

Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία

Παράκληση της Παναγίας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/04

Ζωοδόχου Πηγῆς

ὥρα 7:00 π.μ.

Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία

     

ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ: Ἁγίας Βαρβάρας - Κολοκοτρώνη – Ἀλεξανδρείας – Κατριβάνου – Ἁγίας Βαρβάρας. 


Εκτύπωση   Email