Στο Νεανικό Κέντρο "Καταφυγή" λειτουργεί πλούσια δανειστική βιβλιοθήκη κάθε ενδιαφέροντος κάθε Κυριακή 10:00 π.μ. - 12:00 μ.μ. 

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ