Από 10 Οκτωβρίου 2020 ξεκινούν στο Κέντρο Ενοριακής Αγάπης ¨Καταφυγή¨ (απέναντι από το Ναό) τα μαθήματα Βυζαντινής Αγιογραφίας με τον δάσκαλο Ηλία Χόνδρο κάθε Σάββατο 6:00 μ.μ.

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ