Από 12 Οκτωβρίου 2019 ξεκινούν στο Κέντρο Ενοριακής Αγάπης (απέναντι από τον Ναό) τα μαθήματα Βυζαντινής Αγιογραφίας από τον δάσκαλο Ηλία Χόνδρο κάθε Σάββατο 6:00 μ.μ.

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ