Σχολή Αγιογραφίας

 

Από 30 Οκτωβρίου 2021 ξεκινούν στο Κέντρο Ενοριακής Αγάπης ¨Καταφυγή¨ (απέναντι από το Ναό) τα μαθήματα Βυζαντινής Αγιογραφίας με τον δάσκαλο Ηλία Χόνδρο κάθε Σάββατο 6:00 μ.μ.