Κέντρο Ενοριακής Αγάπης

Τo Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο επιτελεί έργο το οποίο είναι τόσο η υλική βοήθεια, όσο και η ηθική συμπαράσταση των πενομένων ενοριτών μας και όχι μόνον. Καθημερινά στο Κέντρο Ενοριακής Αγάπης σιτίζονται 120 άτομα εγγεγραμμένα και περίπου 20 άτομα, Έλληνες και αλλοδαποί άστεγοι, που απεγνωσμένα ζητούν «ένα πιάτο φαγητό». Παρέχουμε χρηματικά βοηθήματα σε ενορίτες μας και το ποσόν που διαθέτουμε ανέρχεται στα 1000€ μηνιαίως. Επί πλέον σε καθημερινή βάση παρέχουμε μικρά βοηθήματα σε πενομένους αδελφούς μας ή αγοράζουμε φάρμακα, εξωφλούμε λογαριασμούς Δ.Ε.Η. ή ενοικίου αν αυτό μας ζητηθεί. Κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα διανέμουμε σε 100 οικογένειες ενοριτών μας δέματα με αναλώσιμα προϊόντα. Λόγω της οικονομικής κρίσης που αρχίζει να διακρίνεται και στην πατρίδα μας, παρατηρούμε το φαινόμενο του όλο και περισσότερο αυξανόμενου αριθμού των πενομένων και αναξιοπαθούντων αδελφών μας. Το γεγονός αυτό μας γεμίζει με προβληματισμό και με περισσότερη ευθύνη προσπαθούμε να βρούμε τα μέσα, για να αντιμετωπίσουμε την κατάστασιν η οποία δείχνει ότι θα πηγαίνει πρός το χειρότερο.