Ανακαίνιση Ιερού Βήματος

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό

 

Εκτύπωση