Κυρίως Ναός Πριν την ανακαίνιση

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό του Κυρίως Ναού πριν τα έργα της ανακαίνισης.

 

Εκτύπωση