Γυναικωνίτης πριν την ανακαίνιση

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό του γυναικωνίτη πριν τα έργα ανακαινίσεως.