Δάπεδο του Ιερού Ναού πριν την ανακαίνιση

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό του δαπέδου του Ιερού Ναού πριν την ανακαίνιση.