Πρόναος πριν την ανακαίνιση

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό του πρόναου πριν την ανακαίνιση.