Τρούλλος και Καμπαναριά πριν την ανακαίνιση

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό πριν την ανακαίνιση του τρούλλου και των καμπαναριών