Κέντρο Νεότητος ¨ΚΑΤΑΦΥΓΗ¨ πριν την ανακαίνιση

Δείτε φωτογραφικό υλικό