Γιατί έγινε ο Υιός του Θεού άνθρωπος

Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά

Έγινε ο Υιός του Θεού άνθρωπος, για να μας δείξει σε ποιο ύψος θα μας ανεβάσει.
Για να μην υπερηφανευόμαστε ότι μόνοι μας παλέψαμε και νικήσαμε.
Για να είναι πραγματικά μεσίτης, όντας Θεός και άνθρωπος, αρμόζοντας την κάθε μία από τις φύσεις Του προς την αντίστοιχή της.
Για να διαλύσει τον δεσμό της αμαρτίας.
Για να καθαρίσει τον μολυσμό που εισήλθε στην ανθρώπινη φύση.
Για να δείξει την αγάπη του Θεού προς εμάς.