ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

 Theofania16

 18ήμερα εορτάζουμε τη Βάπτιση του Χριστού από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο στον Ιορδάνη ποταμό, αλλά και την φανέρωση στον κόσμο της Αγίας Τριάδος. Τα Θεοφάνεια είναι η αρχαιότερη, μετά το Πάσχα, μεγάλη Δεσποτική εορτή. Την πρώτη μαρτυρία για την εορτή αυτή μας τη δίνει ο Άγιος Κλήμης Αλεξανδρείας περί το 200 μ.Χ. Φαίνεται πως στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων από νωρίς επικράτησε η εορταστική ανάμνηση της Βαπτίσεως του Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό, γι΄αυτό και καθιερώθηκε η βάπτιση των κατηχουμένων κατά την ημέρα αυτή των Θεοφανείων. Επίσης πολλοί χριστιανοί έπαιρναν από το ευλογημένο νερό του ποταμού να αγιασθούν. Εξ αυτού καθιερώθηκε ο αγιασμός των υδάτων, ο Μεγάλος Αγιασμός.

Ο Ιωάννης ερχόμενος από την έρημο στα περίχωρα του Ιορδάνη ποταμού αρχίζει το φλογερό κήρυγμα της μετανοίας, την οποία πρώτος αυτός είχε ζήσει για 30 χρόνια στην έρημο κι έφερνε τους ανθρώπους σε συναίσθηση της αμαρτίας τους ώστε να ζητούν την επιστροφή τους στο δρόμο του Θεού. "Έρχεται ο ισχυρότερός μου, τους έλεγε, αυτός υμάς βαπτίσει εν Πνεύματι Αγίω και πυρί".

Όταν τους έβλεπε αποφασισμένους να αλλάξουν τρόπο ζωής, τους οδηγούσε στα νερά του ποταμού, εκείνοι έμπαιναν μέσα, εκεί εξομολογούντο και ομολογούσαν την απόφασή τους να ξεκινήσουν μια νέα ζωή μετανοίας. Έπειτα ο Ιωάννης τους βάπτιζε ο Ιωάννης στα νερά του Ιορδάνη ποταμού.

Το βάπτισμα αυτό δεν ήταν βάπτισμα αφέσεως αμαρτιών, αλλά βάπτισμα μετανοίας, που προετοίμαζε τους Ιουδαίους να δεχθούν τον Σωτήρα. Το κήρυγμα της μετανοίας μαζί με το βάπτισμα του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή εκεί στον Ιορδάνη, άγγιξαν τον λαό του Θεού. Μέσα στο πλήθος που προσερχόταν κάποια μέρα έφθασε και ο Ιησούς, προχώρησε προς τον Ιωάννη και του ζήτησε να βαπτιστεί. Εκείνος, δηλαδή ο Υιός του Θεού, ο μόνος αναμάρτητος που από αγάπη έγινε άνθρωπος, προσέλαβε ακόμη και όλη την κατάσταση του αμαρτωλού ανθρώπου. Ο Ιωάννης που από την κοιλιά της μητέρας του τον είχε αναγνωρίσει ως Μεσσία και σκιρτούσε τότε από χαρά, τώρα άρχισε να τρέμει από φρίκη μπροστά σ΄αυτό το τόλμημα του Θεανθρώπου. Πώς ο δούλος θα αποτολμούσε "να καθάρη εν ύδατι" τον Βασιλέα του Σύμπαντος; Πώς θα τολμούσε να θέσει την χείρα του πάνω στη σκυμμένη κεφαλή του Δημιουργού του για να τον βυθίσει στα ύδατα; Μα ο Ιησούς τον ενθαρρύνει: "Άφες άρτι. Ούτω γαρ πρέπον εστί ημίν πληρώσαι πάσαν δικαιοσύνην".

Ο Ιωάννης με υπακοή  και ταπείνωση προχωρεί να Τον βαπτίσει. Καθαρός από κάθε αμαρτία ο Χριστός κατήλθε γυμνός στον Ιορδάνη ποταμό, όπως όλοι οι αμαρτωλοί άνθρωποι και κατά τα προλεγόμενα των προφητών συντρίβει την δύναμη του Σατανά που είχε εισχωρήσει στα βάθη του νερού και αναδύεται νικητής. Προανήγγειλε έτσι την Ανάστασή Του αλλά και την ανόρθωση του ανθρωπίνου γένους αφού αποπλυθεί και καθαρισθεί από την αμαρτία.

Η Βάπτιση του Κυρίου έγινε για να φανερωθεί ποιος είναι ο βαπτιζόμενος σ΄έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί στον Ιορδάνη. Έγινε για να συστηθεί σ΄αυτούς από τον Ουράνιο Πατέρα, ως Υιός Του αγαπητός, που ευαρεστεί κατά πάντα το άγιο θέλημά Του. Η σύσταση αυτή υπήρξε πρωτοφανές γεγονός στην ιστορία της ανθρωπότητος. Το κοσμοσωτήριο λοιπόν έργο του Χριστού αρχίζει με την σύσταση του Ουρανίου Πατέρα. "Ούτος εστίν ο Υιός μου ο Αγαπητός εν ώ ευδόκησα....." έτσι ακούστηκε η φωνή του Πατρός στον ουρανό να λέγει την ώρα που ο αναμάρτητος Υιός μπήκε στα νερά του Ιορδάνη.

Ο Ουρανός απευθύνεται στη γη. Η πιο συγκλονιστική και συγχρόνως ευχάριστη είδηση. Φανερώνεται στον κόσμο ο Χριστός, το Δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ως Θεός και Μεσσίας. Κι ενώ ο Ουράνιος Πατέρας διακηρρύσει την ταυτότητα του Ιησού του Μονογενούς Υιού Του, το Άγιον Πνεύμα με την 'εν είδει περιστεράς" μορφή κατέρχεται επάνω στον Ιησού και τον χρίει Βασιλέα, τον αναδεικνύει. Η Βάπτιση του Χριστού επομένως είναι η φανέρωση ΤουΤριαδικού Θεού στον κόσμο. Ο Χριστός μπήκε μέσα στα νερά και ο Ιορδάνης εστράφη εις τα οπίσω, γιατί τα νερά του δεν μπόρεσαν να αντέξουν το πυρ της Θεότητός Του, ανέτρεψαν δηλαδή τους νόμους της φύσης της μολυσμένης από το αμάρτημα του Αδάμ. Τα ύδατα που ήταν κατοικητήρια ακαθάρτων πνευμάτων, μετά την κάθοδο σε αυτά του Χριστού, καθίστανται φορείς φωτός και καθάρσεως.

Ιδού, λοιπόν τα Θεοφάνεια, η λαμπρή των χριστιανών εορτή, η οποία λέγεται και Επιφάνεια, διότι "επεφάνη η χάρις του Θεού η σωτήριος πάσιν ανθρώποις". Τα Θεοφάνεια ή Φώτα όπως ονομάζονταν από τους λευκούς χιτώνες "εμφωτίους" χιτώνες των βαπτιζομένων, είναι μετά το Πάσχα μεγάλη Δεσποτική εορτή. Σήμερα, όπως λέγει ο υμνογράφος μπορεί να ασπροφορεί και να χαίρεται κάθε πλάση γιατί ο Θείος Λόγος την ανθρώπινη φύση την ξέπλυνε μέσα στα τρέχοντα νερά του Ιορδάνη και την καθάρισε από όλα τα προηγούμενα αμαρτήματά της και την κατέστησε πάμφωτη και πεντακάθαρη. Δικαιολογημένη λοιπόν η χαρά των χριστιανών. "Τα σύμπαντα σήμερον αγαλλιάσθω". "Χριστός εφάνη εν Ιορδάνη αγιάσαι τα ύδατα" και " σώσαι τον άνθρωπο".  

 

Πηγή: "ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ"