Η Αγάπη προς τον πλησίον

ΕΡΩΤΗΣΑΝ τον Αββά Αγάθωνα πως εκδηλώνεται η ειλικρινής αγάπη προς τον πλησίον, κι εκείνος ο μακάριος, που είχε αποκτήσει τη βασίλισσα των αρετών σε τέλειο βαθμό, αποκρίθηκε:
- Αγάπη είναι να βρω ένα λεπρό και να του δώσω ευχαρίστως το σώμα μου και, αν είναι δυνατόν, να πάρω το δικό του.

Πηγή: Θεοδώρας Χαμπάκη Ηγουμένης Ι.Μ. Οσίου Θεοδοσίου, "Γεροντικόν", Εκδόσεις "Λυδία", Θεσσαλονίκη, 2002