Ο Παράδεισος

Αγίου Ιωάννη Κροστάνδης

Η παρούσα ζωή είναι μια ζωή εξορίας. «Και εξαπέστειλεν αυτόν (δηλαδή : τόν άνθρωπο) Κύριος ό Θεός », λέγει ή Γραφή, « έκ του παραδείσου της τρυφης » (Γεν. γ’ 23 ). Και εμείς έτσι, όλοι, πρέπει νά επιδιώκουμε τόν γυρισμό στην πατρίδα μας εκείνη, τον Παράδεισο.

Πώς;

Μέ τη μετάνοια και με τά έργα της μετανοίας. Γι αυτό και ή Εκκλησία ψάλλει: « Την ποθητήν πατρίδα παράσχου μοι, Παραδείσου πάλιν ποιών πολίτην με » (νεκρώσιμος Ακολουθία ). Ό δρόμος της επιστροφής είναι… δρόμος θλίψεων, στερήσεων, κακοπαθειών. Όταν αυτά υπάρχουν στη ζωή μας, σημαίνει ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο. Αντίθετα προς τη στενή και τεθλιμμένη αυτή οδό, ή φαρδειά οδός της αμαρτίας φέρει στόν αιώνιο θάνατο. Η παρούσα ζωή σημαίνει καθημερινό, σκληρό αγώνα εναντίον των εχθρών της σωτηρίας μας, τών αοράτων, υποχθονίων πνευμάτων του κακού, που δεν μας αφήνουν σέ ησυχία ούτε μια ημέρα, άλλα διαρκώς μάς ταλαιπωρούν, πασχίζοντας νά ξεστρατίσουν από τόν δρόμο του Ευαγγελίου. Μην ξεχνάς λοιπόν οτι έχει κηρυχθεί εναντίον σου ένας αδιάκοπος ιεμος.

Μη δίνεις σημασία στίς απατηλές ανάπαυλες τών κοσμικών απολαύσεων. Γνώριζε ότι είσαι αμαρτωλός, ότι είσαι εχθρός του Θεού. Κινδυνεύεις νά χάσης την αιώνιο ζωή, αν είσαι αμελής και δεν έχεις μετανοήσει ολοκληρωτικά. Ή οργή του Θεού κρέμεται πάνω από τό κεφάλι σου, άν δεν σπεύσης να προσευχηθείς με πνεύμα μετανοίας και συντριβής ενώπιον του . “Αν θέλης χαρές και ανάπαυλες, μην τις ζητείς στόν κόσμο. Ζήτησε τες στην ειρήνη της Εκκλησίας, στόν ωραίο και εξυψωτικό κόσμο της θείας λατρείας.

Πηγή: http://vatopaidi.wordpress.com

“Η μαρτυρία” του Ι.Ν. Αγ. Τιμόθεου και Μαύρας Ηλιουπόλεως Τεύχος 61 έτος 3ο