Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό του γραφείου των Ιερέων πριν τα έργα ανακαινίσεως του Ιερού Ναού.

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ